Kronikk

Ekskludering i russetiden speiler samfunnet for øvrig

Er du kul og pen nok til å få være med? Den brutale praksisen blir ekstra synlig i russetiden og speiler utviklingstrekk i samfunnet for øvrig.