Kronikk

Forskning og retningslinjer må gjenspeile at rusavhengighet er kronisk

Forskning på rusavhengighet lider av systemiske mangler.