Kronikk

Lovverk om kjønn må visa til faktiske storleikar

Kjønn må i alle samanhengar der kjønn har relevans, visa til materiell røynd, skriv Anne Kalvig.