Kronikk

Regjeringens utdaterte forståelse av psykisk helse

Med sitt nye ekspertutvalg demonstrerer regjeringen at den ikke tar innover seg FN og WHOs signaler.