Kronikk

Omsynet til nasjonal sikkerheit utfordrar akademiske prinsipp

Omsynet til sikkerheit står i kontrast til eit fundamentalt mål om akademisk fridom, openheit og internasjonalt samarbeid.