Kronikk

Erstatning av skriving i dag, erstatning av kunnskapsarbeideren i morgen

Mister vi den langsomme, reflekterende skrivingen, mister vi en essensiell kilde til ny kunnskap. Det er nettopp det Chat GPT i første omgang truer med å erstatte.