Kronikk

Norske forskere bidro neppe til legitimering av nazistisk rasepolitikk

Det spørs om ikke begrepsdiskusjonen i Jon Røyne Kyllingstads bok om rase er mer tilslørende enn klargjørende.