Kronikk

Problemet er ikke maskiner som tenker, men byråkrater som ikke tenker før de bruker dem

Før regjeringens KI-strategi kan komme på plass, trengs en faglig, offentlig diskusjon om hvordan den skal se ut.