Kronikk

Hvorfor er spørsmålet om klasser og gener så brennbart?

Når det påstås at klasseposisjoner egentlig forårsakes av genetikk, utfordres grunnleggende ideer om hva sosiologi er. Derfor vekker påstanden reaksjoner også fra sosiologer som har lite investert i klasseforskningen.