Kronikk

Vår samarbeidsevne i møte med teknologi er elendig

Paradokset er at teknologien har gitt oss bedre muligheter til å dele informasjon og til å komme opp med nye styringsmodeller, men samtidig har den økt kompleksiteten forbi det vi klarer å håndtere, skriver Kjetil Kjernsmo.