Kronikk

Konflikten mellom transaktivistar og transkritiske feministar lar seg løyse

Men det krev at vi utvidar forståinga av kva identitet er, og at vi tenkjer nytt om korleis samfunnet kan bli meir inkluderande, skriv Anja Sletteland.