Kronikk

Psykisk helsevern: Fra tvang til tafatthet

Mye kunne vært vunnet hvis vi i større grad erkjente psykiatriens tragiske grunnvilkår - at det er ganske begrenset hva man kan utrette for de sykeste pasientene.