Kultur

Vårsøg i Hollywood

Samtiden gjentar seg selv. I likhet med historien: vekselsvis som komedie og tragedie.