Kultur

I grøfta, men på rett vei

Satsing på estetiske fag i skolen gir bedre resultater i alle fag. Nå vedgår Kunnskapsdepartementet at feltet er for svakt i Norge.