Kultur

Med kamera som trøst

Å være krigsfotograf er en hard jobb. Heldigvis finnes det en vestlig overklasse som er villig til å påta seg åket.