Kultur

Teater mellom to permer

Teateret ser til romanen for tiden. Har man sluppet opp for egne ideer?