Kultur

Når det harde mykner

B>KUNST Det harde gjør seg best i møte med det myke hos Bård Breivik.