Kultur

Finansiering av Norge som kulturnasjon

Hvor går privat initiativ og statlig kulturansvar i fremtiden, spør Erik Rudeng.