Kultur

Kulturløftet er tilbake

Vil du se vellykket, rødgrønn kulturpolitikk, bør du se til kulturreisemålet Hamar, ifølge Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

---

Valg 2017

Morgenbladet ser på de ulike partienes kulturpolitikk.

Les alle intervjuene her:

---

Arbeiderpartiet gjeninnfører Kulturløftet og målet om å bruke én prosent av statsbudsjettet på kultur. Anette Trettebergstuen sitter i Familie- og kulturkomiteen for partiet, og greiet ut på telefon mens hun var i butikken (strekkodescannerlydene avslørte henne).

– I forrige Kulturløft(e) gikk mye av pengene til bygninger som var dyre både å bygge og drive. Kunstnernes inntekter gikk ned. Har dere en plan for å sikre at økningen kommer kunstnerne til gode denne gangen?

– Et av hovedpunktene er en kunstnerøkonomireform, for å gjøre flere i stand til å leve av kunsten og kulturaktiviteten sin. Vi må gå gjennom og styrke de kjente og kjære stipendordningene. Dessuten må vi lage nye ordninger, som for eksempel den kunstnerassistentordningen vi foreslår i statsbudsjettet for i år: unge kunstnere på vei opp får hospitere hos mer etablerte kunstnere, det gir begge parter en stor gevinst.

– Men byggene binder jo opp mye midler til drift: Finnes handlingsrommet for den reformen?

– Absolutt, vi skal også bruke mer penger enn denne regjeringen. Det var jo viktig fra 2004–5 å få bygget infrastruktur, jeg vet ikke om noen har lyst til å peke på et eneste overflødig kulturbygg.

– Kanskj–

– Det er i hvert fall litt skummelt. Det har blitt mange dyre bygg rundt omkring, men også mange flotte storstuer for kultur. Hjembyen min, Hamar, er et godt eksempel: De har bygd det mange vil kalle et råflott kulturhus til 600 millioner. Mange sa dette gjorde at vi ikke kom til å ha penger til kulturaktiviteter, men det som har skjedd, er at folk reiser fra resten av landet til Hamar for å gå på konsert og teater. Så spådommen var feil.

Alt som er litt vanskelig har blitt liggende i en skuff under Linda Hofstad Helleland.

—   Anette Trettebergstuen, AP

– Hva skal skje med kulturnæringsprosjektet Kreativt Norge?

– Vi kommer ikke til å legge det ned når det er etablert i Trondheim. Men det er det eneste grepet regjeringen gjør. Man satser ikke på kulturnæring ved å opprette et lite kontor, samtidig som man kutter eller lar statsbudsjettet stå på stedet hvil på andre områder. Vi er også mot at de flyttet ut Fond for lyd og bilde og deler av kunstnerstipendene, og la dem til det kontoret. Vi er mot at man tar penger fra kulturbudsjettet og bruker det over næringsbudsjettet. Men vi skal satse på kulturnæring, man kan til og med se for seg en styrking.

– Vil dere følge opp Åmås-utvalgets anbefaling om å fjerne arbeidsgiveravgiften for medier?

– Vi mener det haster å følge opp Åmås-utvalget. Arbeidsgiveravgiften er et av de virkemidlene som er kontroversielt, men hvis man hadde gjort det, ville det nok hatt stor effekt.

– Dere vil se på hvordan man kan forplikte utenlandske aktører til å skape nytt, norsk innhold?

– Thorhild Widvey (kulturminister 2013–2015, red.anm.) startet et utvalg for to år siden for å se på hvordan man kan få strømmetjenester og utenlandske aktører, Netflix også videre, til å legge igjen mer penger her i landet. Etter det har det ikke skjedd noen ting. Jeg mener det er veldig svakt at man har hatt en regjering som ikke har turt å ta tak i det.

– Hvorfor sier du de ikke har turt?

– Alt som er litt vanskelig har blitt liggende i en skuff under Linda Hofstad Helleland. Se på åndsverksloven, den klarte de ikke å få til, sendt tilbake av Stortinget. NRK-finansiering. Også videre. De har jo ikke klart å levere. Det blir for vanskelig for dem. Hva er det de holder på med, egentlig? Idrett er svaret på det.

Mer fra Kultur