Kultur

Trenger hvite å gå i terapi?

Jeg trodde det var en spøk. Nå er jeg ikke så sikker lenger, skriver Ane Farsethås.