Kultur

Hvite busser risikerer å stoppe for godt

I nesten 30 år har Hvite busser arrangert skoleturer til nazistenes konsentrasjonsleirer. Nå står de i fare for ikke å overleve pandemien.