Kultur

Kritikk av høgskole: korttidskontrakter og ti år som «vikar»

Tidligere og nåværende undervisere mener ledelsen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gir et feilaktig bilde av skolens midlertidige ansatte.