Kultur

Mener norske museer møter for mange krav om mangfold og samtidsrelevans.

– Publikum er smarte, de merker hvis utstillinger har en agenda eller en ideologisk slagside, sier Petter Snekkestad, direktør ved Varanger museum.