Kultur

Pressens lange arm

De vanskeligste spørsmålene blir gjerne stilt på lengst avstand.