Kultur

– Kanon er en maktgest

Kunsthistorieprofessor Øystein Sjåstad vil problematisere forståelsen av kanon. Men han har ingen problemer med at Christian Krohgs maleri Leiv Eiriksson oppdager Amerika henger på veggen i Nasjonalmuseet.