Kultur

Tidoblet husleie for Munchmuseet og Nasjonalmuseet

De nye museumsbygningene har årlige leieutgifter i hundremillionersklassen. Nasjonalmuseets styreleder avviser at det påvirker driften.