Kultur

Lav tillit og manglende trygghet blant Munchmuseets ansatte

Uro på arbeidsplassen: Hvordan sto det til på Munchmuseet da Tone Hansen tok over som direktør etter Stein Olav Henrichsen? En arbeidsmiljørapport Morgenbladet har sett, avdekker liten tillit til ledelsen og lav psykologisk trygghet hos de ansatte. Undersøkelsen viser også at de ansatte oppfatter forskningskapasiteten ved museet som for lav – likevel ble et nyopprettet forskningssenter skrotet.