Kultur

NABC-workshop: – Det blir sånn post-it-helvete

Et inferno av ideer, ordskyer, yoga, drømmer og fantasier. Velkommen til NABC-workshop.