Kultur

Fordommer mot Bach på trekkspill blir tilintetgjort. Totalt.

Trekkspill-barokk: Håvard Svendsruds tette bånd til dansemusikken tilfører pulsen i Bachs satser en organisk selvfølgelighet.