Kultur

Den norske gaffelkloa

Nordmenn si gaffelføring liknar ikkje grisen, meinte vi, og la ut på feltarbeid i norske restaurantar saman med sosialantropolog Runar Døving.