Kultur

Ikke gull alt som piper: Er det bare oss, eller er det flere «unike funn» enn før?

Spenner og piler og mynter og graver. De siste årene har funnene vært så mange at museene som skal behandle dem, ikke klarer å holde tritt.