Arkitektur

Regjeringskvartalet: Brutalismen kommer

Høyhuset uttrykte nasjonens voksende selvbilde, men også maktens posisjon.