Arkitektur

Passe klassisk

Villa Linnebo viser hvordan vital arkitektur kan blomstre innenfor strenge rammer satt opp for å sikre traust og reaksjonær byggeskikk.