Arkitektur

Det siste besøket i Y-blokka

Rivingen av Y-blokka i Oslo sentrum har nå fått klarsignal, til tross for et meldt sivilt søksmål mot staten etter en årelang kamp fra Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og andre grupper. Siden rivingen ble vedtatt i 2014, har bygget vært stengt. Til NRK sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg at Y-blokka defineres som «en byggeplass» og at «det vil ikke være aktuelt å slippe folk inn».

Morgenbladet har forsøkt å komme seg inn for å dokumentere Y-blokka før den blir revet, til ingen nytte. Men i helgen som var, fikk etterkommerne av byggets arkitekt, Erling Viksjø, en rundtur i lokalet. Blant dem var barnebarnet Mari Viksjø Grøstad, som fotograferte bygget med sin smarttelefon.

Disse bildene setter på mange måter Y-blokkas skjebne i relieff. Om rivningen blir et faktum, vil vi stå dobbelt tomhendt igjen: Uten bygget, og uten et fotografisk dokument som er det verdig. At det nå i seks år har vært umulig å få tilgang til et bygg som 22. juli var kun dager unna fredning fra Riksantikvaren, er en skandale. De triste og distanserte smarttelefon-bildene er sådan et monument over vår tid: Et flyktig glimt fra et rom lukket for offentligheten – selve antitesen til det bygget var ment som.


Artikkelen er oppdatert: I en tidligere versjon sto det at Statsbygg hadde sin siste visning av bygget i 2016, dette viste seg å være feil. 

Mer fra Arkitektur