Arkitektur

Hvorfor godtar arkitektene så dårlige betingelser?

Kunne du tenke deg tilnærmet gratis arkitekthjelp? Arranger et parallelloppdrag, skriver Gaute Brochmann.