Arkitektur

Selv Sandvika har en sjel. Denne byggesaken fikk en lykkelig utgang!

Med rehabiliteringen av kommunegården sin har Bærum skapt et nasjonalt forbilde.