Film og tv

100 år i kontinuerlig krise

Syv kriser som viser at Hollywood-epoken ikke er over, og at kinofilmen ikke vil dø.