Film og tv

«Tundraens voktere – Eallogierdu»: Vokt deg for vidda

I «Tundraens voktere» presenteres det opprinnelige og autentiske reindriftslivet som et hinder for, men også en mulig løsning på, vår tids selvrealiseringsprosjekter.