Kommentar

Vi trenger ikke et språkråd, vi trenger en språkfabrikk, skriver Aksel Kielland.