Kommentar

Virkelighetskrim blottlegger ubehagelige sider også ved den høyverdige journalistikken, skriver Bjarne Riiser Gundersen.