Kommentar

Veldig praktisk at den gjenfortalte virkeligheten ligner så mye på en påskekrim, skriver Bjarne Riiser Gundersen.