Kommentar

Natt&Dag har stivnet i sin egen form. Takk og pris for det! skriver Bjarne Riiser Gundersen.