Kommentar

Det er litt trist, men helt riktig at Y-blokka skal rives, skriver Gaute Brochmann.