Kommentar

Blir den mektige Vøringsfossen ødelagt av en liten gangbro, spør Gaute Brochmann.