Kommentar

Å ønske seg «urørt natur» å ferdes i er en selvmotsigelse, skriver Gaute Brochmann.