Kommentar

Anbefalingstyranniet er her, og vi kan ikke nyte oss ut av det, skriver Aksel Kielland.