Kommentar

Det er ikke for sent å unngå at vi bruker 40 milliarder på verdens kjipeste regjeringsbygg, skriver Gaute Brochmann