Kommentar

Ramaskrik om potensielle høyhus skygger for høyst reelle, ni-etasjers drittbydeler, skriver Gaute Brochmann