Kommentar

Hørespillene er blitt mindre sofistikerte fordi teknologien har gjort oss til dårligere lyttere, skriver Aksel Kielland.