Kommentar

Unge arkitekter har to alternativ: Lær gjenbruk eller bli arbeidsledig, skriver Gaute Brochmann.